Ministry of Youth, Sports & Community Empowerment
Male Atholhu (K) K Thiladhunmathi Uthuruburi (HA) HA Thiladhunmathi Dhekunuburi (HDh) HDh Miladhunmadulu Uthuruburi (Sh) Sh Miladhunmadulu Dhekunuburi (N) N Maalhosmadulu Uthuruburi (R) R Maalhosmadulu Dhekunuburi (B) B Faadhippolhu (Lh) Lh Ari Atholhu Uthuruburi (AA) AA Ari Atholhu Dhekunuburi (AD) AD Felidhu Atholhu (V) V Mulaku Atholhu (M) M Nilandhu Atholhu Uthuruburi (F) F Nilandhu Atholhu Dhekunuburi (Dh) Dh Kolhumadulu (Th) Th Hahdhunmathi (L) L Huvadhu Atholhu Uthuruburi (GA) GA Huvadhu Atholhu Dhekunuburi (GDh) GDh Fuvahmulah (Gn) Gn Addu Atholhu (S) S Thuraakunu Uligamu Molhadhoo Ihavandhoo Hoarafushi Kelaa Filladhoo Baarah Muraidhoo Vashafaru Utheemu Thakandhoo Maarandho Hanimaadhoo Nolhivaranfaru Nolhivaramu Kulhudhuffushi Kumundhoo Neykurendhoo Vaikaradhoo Kurin`bee Kun`burudhoo Nellaidhoo Naivaadhoo Faridhoo Finey Hirimaradhoo Makunudhoo Noomaraa Kan`ditheemu Goidhoo Feydhoo Bileiyfahi Feevah Foakaidhoo Narudhoo Milandhoo Maroshi Funadhoo Lhaimagu Komandoo Maaun`goodhoo Hen`badhoo Ken'dhikulhudhoo Kudafari Maalhendhoo Landhoo Maafaru Lhohi Manadhoo Miladhoo Magoodhoo Holhudhoo Fohdhoo Velidhoo Alifushi Vaadhoo Rasgetheemu An'golhitheemu Hulhudhuffaaru Un'goofaaru Dhuvaafaru Maakurathu Rasmaadhoo Innamaadhoo In'guraidhoo Kinolhas Fainu Meedhoo Maduvvari Hinnavaru Naifaru Maafilaafushi Kurendhoo Olhuvelifushi Kendhoo Kudarikilu Kamadhoo Kihaadhoo Dhonfanu Dharavandhoo Maalhos Eydhafushi Hithaadhoo Thulhaadhoo Fulhadhoo Fehendhoo Goidhoo Gaafaru Dhiffushi Thulusdhoo Huraa Hinmafushi Hulhumale' Male' Vilimale' Gulhi Guraidhoo Thoddoo Rasdhoo Ukulhas Bodufolhudhoo Mathiveri Feridhoo Maalhos Himendhoo Mandhoo Fenfushi Maamin'gili Dhihdhoo Dhan'gethi Kun'burudhoo Mahibadhoo Omadhoo Hangnaameedhoo Fulidhoo Rakeedhoo Keyodhoo Felidhoo Thinadhoo Maduvvari Raiymandhoo Veyvah Mulah Muli Naalaafushi Kolhufushi Feeali Bileiydhoo Magoodhoo Dharan'boodhoo Nilandhoo Meedhoo Ban'didhoo Rin'budhoo Vaanee Kudahuvadhoo Burunee Vilufushi Madifushi Dhiyamigili Guraidhoo Gaadhiffushi Thimarafushi Veymandoo Kin'bidhoo Omadhoo Hirilandhoo Vandhoo Kan'doodhoo Isdhoo Dhan'bidhoo Maabaidhoo Mundoo Kalaidhoo Gan Fonadhoo Maamendhoo Hithadhoo Kunahandhoo Maavah Vilin'gili Maamendhoo Nilandhoo Dhaandhoo Dhevvadhoo Kon'dey Dhiyadhoo Gemanafushi Kan'duhulhudhoo Gahdhoo Vaadhoo Faresmaathodaa Fiyoari Rathafandhoo Nadellaa Hoan'dehdoo Madaveli Thinadhoo Fuvahmulah Meedhoo Feydhoo Maradhoofeydhoo Maradhoo Hithadhoo Dhidhdhoo Gan Hulhudhoo Kolamaafushi Hulhudheli Maaen'boodhoo Dhiggaru Dhigurah Maafushi Kaashidhoo

Select an Island from the map

Project Status